VÍTEJTE V PŘÍRODNÍM AREÁLU LOMU SRNÍ – HASTRMAN

 

Žádáme tímto všechny návštěvníky přírodního areálu lomu Srní, aby respektovali níže uvedená pravidla pobytu na tomto soukromém pozemku provozovaném firmou TOP DIVE s.r.o a Potápěčským klubem Hastrman Hlinsko.     Všichni slušní návštěvníci jsou zde vítání.

Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí, na děti jsou povinni dohlížet rodiče či pověřené osoby!! Provozovatelé ani majitelé neručí za Vaši bezpečnost či majetek!!

 

Návštěvní doba:

září - květen: 8.00  -   20.00 hod,         červen – srpen: 8 – 21.00 hod

 

Návštěvníci areálu jsou povinni uhradit příspěvek na provoz, zvelebování a úklid areálu:

červen – září:  20Kč/2hod, půldenní (8-14hod, 14-20hod) – 30Kč, celodenní 40Kč

celoroční vstupné 900Kč/os, celoroční vstupné vč. parkovného 1 200 Kč, potápěči – 100Kč/den

- příspěvek je placen správci areálu, pokud není přítomen tak vhoďte danou částku spolu s lístkem s Vaším jménem do schránky u správcovské chatky.

 
1. AUTOMOBILY - parkování je povoleno výhradně na vyhrazeném parkovišti nad lomem.

Vjezd až k lomu je povolen pouze nahlášeným potápěčům a cyklistům. Motorkářům po dohodě se správci lomu.

Parkovné – 20Kč/den, 10 Kč/2hod

  
2. ODPADKY - návštěvníci jsou povinni udržovat v areálu čistotu a pořádek. Každý návštěvník zodpovídá za čistotu místa kde se rekreuje!!  Vyprodukované odpadky je nutné před opuštěním areálu uklidit - odvézt s sebou nebo dát do odpadkových košů – prosíme o třídění na plasty a smýšený odpad.

WC – veškeré svoje potřeby vykonávejte na místech k tomu určených.

 
3. OHLEDUPLNOST - návštěvníci se chovají ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům areálu i k životnímu prostředí. Jsou povinni chránit čistotu vody –  nevstupovat do vody natření opalovacími krémy!!

                                                          
4. ZÁKAZ TÁBOŘENÍ, KOUPÁNÍ PSŮ A SKÁKÁNÍ ZE SKAL - v areálu lomu je možné tábořit a rozdělávat oheň pouze po dohodě se správcem na místech k tomu určených.    Zakázáno je také skákání do vody ze skal

Vzhledem k ochraně zdraví všech návštěvníků je zakázán vstup se psy do celého areálu a jejich koupání!!  .  

 
5. RYBOLOV – v areálu lomu se zakazuje lov ryb bez povolení správce.                        
 
6. POTÁPĚNÍ A DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY - potápěči jsou povinni nahlásit správcům lomu potápění na této lokalitě a zaplatit  poplatek 100Kč/os/den. Totéž platí pro ostatní sporty vyjma plavání.

 

7. POTÁPĚČSKÁ ČÁST LOMU - západní část lomu „ u pláže“ je vyhrazena přednostně potápěčům a provozovatelům lomu. Pokud zde nejsou přítomni mají přednost rodiny s dětmi.

Ostatním návštěvníkům lomu je vyhrazena protější – západní a jižní část. Severní část je vzhledem k nebezpečnému terénu vyčleněná na „rybí klidovou zónu“ .

 

8. IDENTIFIKACE OSOB - návštěvníci jsou povinni se při příchodu zapsat, zaplatit příspěvek na provoz areálu a na požádání identifikovat správcům areálu či dalším pověřeným osobám, provádějícím kontrolní činnost v areálu lomu.


9. OSTATNÍ POVINNOSTI  - návštěvníci jsou povinni dodržovat obecné zásady bezpečnosti, ekologie, dobrých mravů, požární ochrany a potápěči pravidla bezpečného potápění.      

 
10.VÝJIMKY - z uvedených pravidel je oprávněn udělit správce areálu a musí být projednány předem.

 

       12. VYLOUČENÍ Z AREÁLU LOMU - v případě hrubého porušení těchto pravidel jsou správci areálu i další pověřené osoby oprávněné vykázat osoby porušující tato pravidla z areálu lomu. Při neuposlechnutí či trvalém porušování pravidel bude volána Městská policie Hlinsko či  Policie ČR.

Za porušení těchto pravidel jsou správci oprávněni udělit pokutu do výše 5 000 Kč a trvalý zákaz vstupu. Vandalismus - poškozování majetku či přírody je dle platných zákonů ČR pokutováno až do výše 70 000Kč!

 

Vstupem do areálu lomu všichni návštěvníci vyjadřují souhlas s těmito pravidly a jsou povinni se jimi řídit.

Pokud Vám to činí problémy opusťte prosím areál lomu.

Upozorňujeme, že areál je monitorován kamerovým systémem a fotopastmi - i při nepřítomnosti správců lomu je tudíž pohyb a chování návštěvníků průběžně kontrolováno.

 

Správci lomu :

 

Pavel Šenk   777 060596,     Lubomír Drahoš  773880852  

Tomáš Seifert   775 742884 ,    Josef  Dřevikovský  775 314687,   David Horák   725 576711

+ další osoby s písemným pověřením od provozovatele lomu.